Фолклорни области

На 13.05.2016 г. проведохме лекция "Как да определим на коя музика, кое хоро да танцуваме?" На нея си обяснихме съществуващите ритми в българския фолклор. Представяме ви многообразието им в сбит вид:

Многообразие на хората в ритмично отношение

     
БроимХорца
"Раз-два" 1. Всички дунавски хора
2. Ръка
3. Право/ Право тракийско хоро
4. Чукано / Енино хоро
5. Арап
6. За пояс/ Граовско хоро 
"Раз-дваа.." 1. Всички пайдушки хора
2. Калайджийско хоро
"Раз-два-трии..." 1. Ръченица на хоро от русенско
2. Пандалаш, Бръсни цървул, Повлекана
3. Тракийска ръченица на хоро
4. Самоковска ръченица
"Раз... два-три"   1. Куцата (русенско)
2. Доспатско хоро
3. Ширто, Гинка и т.н.
4. Всички четворни хора
"Раз-два-три-четирии..." 1. Всички дайчови хора, Черкезки хора (широки)
2. Изхвърли кондак, Варненско хоро и т.н.
3. Лявата (странджанско)
4. Сворнато хоро (широко)
5. Джангурица (широко)
6. Иле-Иле, Самоковско хоро (в русенско му казват "ганкино")
"Раз-дваа...три-четири" 1. Всички грънчарски хора
"Раз-два-трии...четири-пет" 1. Всички ганкини хора
2. Главинишко хоро
3. Всички копаници (Бистришка копаница)
"Раз-два-три-четири-пет-шест..." 1. Всички еленини хора
2. Петруно, пиле шарено
3. Цоне, мило чедо и всички петрунини хора
"Раз-два-три-четири...пет-шест" 1. Криво садовско хоро
"Раз-два-три-четири-пет... шест-седем"   1. Бучимиш

 

 

Видеолекции в 9 части, обясняващи с нагледни примери, вечния въпрос.

Скоро тук ще публикуваме повече информация, относно фолклорните хора по етнографски обасти, развити в хореографски теми (подходящи за кандидат-студенти за специалността "Българска народна хореография" или интересуващи се любители).