Фолклорни области

На 13.05.2016 г. проведохме лекция "Как да определим на коя музика, кое хоро да танцуваме?" На нея си обяснихме съществуващите ритми в българския фолклор. Представяме ви многообразието им в сбит вид:

Многообразие на хората в ритмично отношение

     
БроимХорца
"Раз-два" 1. Всички прави хора/ Право тракийско хоро
2. Дунавско хоро/ всички дунавски хора
3. Ръка
4. Чукано / Енино хоро
5. Арап, Малешевско хоро
6. За пояс/ Граовско хоро
7. Бърза̀та (от Русенско)
"Раз-дваа.." 1. Всички пайдушки хора (Тро̀панка/ Ца̀панка/ Трите пъти от Русенско)
2. Калайджийско хоро
"Раз-два-трии..." 1. Ръченица на хоро (3-тактова и 7-тактова от Русенско)
2. Пандалаш, Бръсни цървул, Повлекана
3. Тракийска ръченица на хоро
4. Самоковска ръченица
"Раз... два-три"   1. Куца̀та (Русенско)
2. Доспатско хоро
3. Ширто, Гинка, Огражденско, Разложко (въобще четворките)
4. Всички четворни хора
"Раз-два-три-четирии..." 1. Всички дайчови хора, Черкезки хора (широки)
2. Изхвърли кондак, Варненско хоро, Пистилче
3. Лявата (странджанско)
4. Сворнато хоро (широко)
5. Джангурица (широко)
6. Иле-Иле
7. Самоковско хоро (в Русенско му казват нарицателно "ганкино" широко)
"Раз-дваа...три-четири" 1. Всички грънчарски хора
"Раз-два-трии...четири-пет" 1. Всички ганкини хора
2. Всички криви хора/ Главинишко хоро
3. Всички копаници (като Бистришката копаница)
"Раз-два-три-четири-пет-шест..." 1. Всички еленини хора
2. Петруна (Петруно, пиле шарено)
3. “Цоне, мило чедо” (по песента) и всички петрунини хора
"Раз-два-три-четири...пет-шест" 1. Криво садовско хоро (още не сме виждали такова традиционно хоро)  
"Раз-два-три-четири-пет... шест-седем"   1. Бучимиш

Видеолекции в 9 части, обясняващи с нагледни примери, вечния въпрос.

https://youtu.be/tcfBsR43I8k

Скоро тук ще публикуваме повече информация, относно фолклорните хора по етнографски обасти, развити в хореографски теми (подходящи за кандидат-студенти за специалността "Българска народна хореография" или интересуващи се любители).