Пролетен излет 2016

Отлагаме за 2-ри път излета! Въпреки това в петък 13, преди планираното мероприятие направихме не едно, а 2 събития - Лекция на тема "Как да определя на коя музика какво хоро се танцува" (кликнете към събитието) и вечерта след теоретичната част импровизирано се събрахме в механата на х-л Рига, практически да приложим наученото.

Comments are closed.