График

репетиции в Клуб "Нашенци"

 зала "Стоматология"

понеделник и сряда:
от 18:30 до 19:30 ч. -  НаСреднали
от 19:30 до 20:30 ч. -  Знаещи

вторник и четвъртък:
от 18:30 до 19:30 ч. - По-знаещи
от 19:30 до 20:30 ч. - Начинаещи

петък:
от 18:30 до 19:30 ч. - ИзвънЗЕМни репетиции 

събота:
от 10:00 до 11:00 ч. - деца (1-ви състав)

от 11:30 до 12:30 - деца (НОВИ)

салон ОУ "Братя Миладинови"

понеделник и сряда:
от 18:30 до 19:30 ч. -  По-знаещи

вторник и четвъртък:
от 18:30 до 19:30 ч. - Напреднали

петък:
от 18:30 до 19:30 ч. - ИзвънЗЕМни репетиции