График

репетиции в Клуб "Нашенци"

 танцова зала "Стоматология"

понеделник и сряда:
от 18:30 до 19:30 ч. -  Обединени групи напреднали
от 19:30 до 20:30 ч. -  По-знаещи

вторник и четвъртък:
от 18:30 до 19:30 ч. - НаСреднали (бивши по-знаещи)
от 19:30 до 20:30 ч. - Знаещи

петък:
от 18:30 до 19:30 ч. - ИзвънЗЕМни репетиции 

събота:
от 10:00 до 11:15 ч. - деца 

танцова зала ОЗК Арена (Арена Русе)

понеделник и сряда:
от 18:30 до 19:30 ч. -  По-знаещи
от 19:30 до 20:30 ч. Начинаещи - поназнайващи

вторник и четвъртък :

от 18:30 до 19:30 ч. - Начинаещи (от 04.02.2020 г.)