За нас

Цели и задачи

"Принципно всяко хоро е лесно... след като се научи"
Целите на клуба са да съхранят и популяризират колкото се може повече от автентичните български танци, осъзнавайки че в съвременния живот се отдалечаваме от първообраза и изменяме характера им.

Въпреки дългогодишните търсения, изследвания и придобиване на знания от първоизточници, разбираме че българският народен танц  е постоянно обогатяваща се вселена, затова уважаваме труда на колегите хореографи – черпим знания и от тях, но същевременно ги обогатяваме с нашите.

Екипът на клуб Нашенци