Екип

Екипът ни е от хо̀ра, познаващи същността на българския народен танц и истинността в представянето му. Не случайно една от целите е да се запазят възможно повече хора̀, в стил и характер на съответната етнографска област.

Всяко движение или хоро, може да се обясни по най-малко 3 различни начина (раздробявайки се до най-малките елементи), за да може заучаващия да вникне в същината. Всичко се заучава в първоначално бавно темпо, постепенно забързвайки до оригинално.

При разучаване на ново хоро, първо се гледа как са го изпълнявали в автентичен първообраз на видеостената в залата, обяснява се стила и характера на танцуващите, кратка предистория на хорото (ако има такава) и тогава се преминава в разучаването му стъпка по стъпка.