Екип

Екипът ни е от млади и амбицирани хора, познаващи същността на българския народен танц и истинността в автентичното му представяне. Не случайно една от целите е да се запазят възможно повече хора, в стил и характер на съответната етнографска област.

Екип НашенциВсяко движение или хоро, може да се обясни по най-малко 3 различни начина (раздробявайки се до най-малките елементи), за да може заучаващия да вникне в същината. Всичко се заучава в първоначално бавно темпо, постепенно забързвайки до оригинално.

При разучаване на хоро, първо се гледа видео-материал, обяснява се стила и характера на танцуващите, кратка предистория на хорото (ако има такава) и тогава се преминава в разучаването му стъпка по стъпка.