На 20.12.2023 г. в „Канев център“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе благотворителен бал, организиран от  ПЧСУ „Ленардо да Винчи“ .

Благотворителното събитие с надслов „Надежда за всички“, определи този път набраните средства да подкрепят фондация „Алексанъд Русев“. Клуб „Нашенци“ взе участие и в благотворителния концерт.