Извънредно положение

Във връзка със Заповед № РД-01-703/13.03.2020 г. на Кмета на гр. Русе и във връзка с обявено извънредно положение на територията на Република България, по повод пандемията в световен мащаб от коронавирус COVID-19, ще спрем репетициите в залите на клуба до 29.03.2020 г.

Очаквайте следваща информация, на база законоустановените норми, за възобновяване нормалния График на репетиции по залите.

Comments are closed.