С повишаване на температурите се повишава и желанието ни да се съберем отново сред природата с традиционния ни „Пролетен излет“.
На 28.04.2024 г. (Цветница) проведохме излета на поляната при Ивановските скални църкви (както се изразиха танцьорите: “На свят ден, на свято място”). Денят премина с много настроение, смях, игри и танци .