Фестивалът „Харизмата на хорото“ ще се проведе на 15.06.2024 г. в гр. Свищов. Събитието има конкурсен характер, като оценяването и награждаването се извършват от компетентно жури. Таксата за участие е 13 лв. на човек. Таксите се заплащат по банков път. Краен срок за подаване на заявка – 10.май 2024 г. Повече информация може да получите от сайта на фестивала https://charismadance.eu/invitation/