На 15-ти юни 2013 г. в с. Каран Върбовка, обл. Русе се проведе ІV фолклорен фестивал „Жива вода“, организиран от отдел „Култура“ на Община Две могили.

15.06.2013

Участия