След публикуването на Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на МЗ, имаме основание да отворим залите за народни танци. Очакваме ви в ОЗК Арена или Стоматологията по стария  ГРАФИК ! Спазването на противоепидемичните мерки е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

26.01.2021

Новини