Греяна ракия и зелева чорба от старовремска софра 2018

III- то поредно издание на фолклорния празник на греяната ракия и зелева чорба в с. Бабово, обл. Русе се проведе на 17.02.2018 г.