Есенен излет 2020

През м. септември 2020 г. в условия на пандемия и спазвайки вскички противоепидемични мерки, проведохме т.нар. "Есенен излет" на поляната в местността "Стълпище" край с. Мечка, община Иваново.

Настоящето видео е с кратки моменти от събитието, заснето с дрон от нашенеца Стелиян Райков

БЛАГОДАРИМ!

Comments are closed.