Александрина Йорданова е родена на 11 януари 1995 г. в гр. Русе. Едва 6-годишна започва да танцува във ФА "Русчуклийче". Там се и доразвива, като сценичен изпълнител. Участва в множество международни фолклорни конкурси и фестивали с Ансамбъла. Средно образование завършва през 2014 г. в Английска гимназия "Гео Милев" - Русе, където две години участва в клуб за народни танци "Настроение" по проект "Успех" на МОН и има грамота за активен принос в популяризирането на народни хора. От 2014 г. е приета за студент в специалност "Психология" във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново и е член а екипа на Клуб по български хора "Нашенци" - Русе.