Клуб “Нашенци” имаме покана да участваме в кулинарният празник на хърцойското село Кара̀нци, който ще се проведе на 20.07.2024 г. “Задължително условие е участие с минимум една баница и участие във фолклорната програма” пише в поканата, разпратена към фолклорните групи.