Имаме мисия

Популяризираме и съхраняваме
традиционни хорà

"Принципно всяко хоро е лесно ... след като се научи"

Движенията могат да се обяснят по най-малко три различни начина (раздробени до най-малките елементи). Така заучаващия вниква в същината на изпълнението им. Учим ги в първоначално бавно темпо, постепенно забързвайки до оригинално.

При разучаване на специфично хоро, първо се гледа на видеостената автентичния първообраз, обяснява се стила и характера на танцуващите, представя се кратка история на хорото (ако има такава) и чак тогава се преминава в разучаването му стъпка по стъпка.

Целите на клуба

Искаме да съхраним и популяризираме колкото се може повече от традиционните български хорà. В периода 2020-2023 г. насочихме усилията си към Североизточна България и етнографските групи хърцòи, кàпанци и грѐбенци.

Българският народен танц  е постоянно обогатяващ се. Осъзнаваме, че няма как да пресъздадем начина на изпълнение на първообраза, но се стараем да се доближим до внушението, което създава у зрителя.

Запознайте се с
ръководителите

null

Д-р Венцеслав Неделчев

хореограф

null

Соня Неделчева

Финансов мениджър

Да танцуваме заедно!