за контакт с нас

Потърсете ни на:

гр. Русе, ул. Николаевска 66
Стоматологията
info@clubnashenci.com
0887 338 873
0888 730 832

Клуб Нашенци

на картата

7000, гр. Русе
ул. Николаевска № 66
Стоматологията (Център по дентална медицина 1)