Д-р Венцеслав Неделчев

"По принцип всяко хоро е лесно... след като се научи"

Трудов стаж:

1996–2000 Артист соло-балетист в Щатен танцов състав към АМТИИ – Пловдив
1998-2000 Преподавател Хореографска паралелка в у-ще “Патриарх Евтимий” - Пловдив
2001-2008 Хореограф и ръководител на ФА “Русчуклийче” при ОбДЦКИ - Русе
2009-2011 Инструктор-фолклорист в клуб по български народни танци “Чанове”, клон Русе

от м.март 2011 г. заедно със Соня Неделчева създават Клуб по български хорà "Нашенци" - Русе

Биографични данни

Венцеслав Неделчев е роден на 05.01.1976 г. в гр. Русе. Започва танцовата си кариера през 1982 г. в ДТА “Здравец”. Усъвършенства се в сценичен изпълнител в периода 1991-1995 г. във ФТТ “Найден Киров”, което е и отправна точка за завършване на магистърска степен в специалност “Българска народна хореография” в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив. Паралелно със следването работи в Щатен танцов състав към същата институция и преподава (две години) български народни танци в хореографска паралелка в у-ще “Патриарх Евтимий” гр. Пловдив.
След завършване на висшето си образование, Неделчев работи в Общински детски център за култура и изкуство – Русе, като хореограф на ФА “Русчуклийче”, а след това инструктор-фолклорист в клуб по български народни танци “Чанове” - София, като спомага за създаването на клон в родния му град. От м. март 2011 г. заедно със Соня Неделчева създават Клуб по български хора̀ “Нашенци” и го ръководят до днес. На 29.02.2024 г. след успешна публична защита в същата Академия, в която завършва магистърска степен, придобива научна и образователна степен доктор по хореография.
Натрупаният житейски и професионален опит са реализирани в 14 сценични произведения, някои по музика на изявени композитори - Тодор Пращаков, Димитър Бонев, Георги Андреев и Борислав Гълъбов. Открояващи сред тях са наградените в национални танцови форуми:

- “Ансамбъл” – III-та награда за хореография от конкурс за хумористични песни и танци “Златен трЪндафил” – Казанлък 1996 г.;

- "Опако" - Специална награда на Съюз на българските музикално-танцови дейци от конкурс “Атанас Атанасов” – Стара Загора 1997 г.;

- “Кацнал бръмбар…” - І-ва награда за хореография от национален конкурс за камерни танци гр. Горна Оряховица и III-та награда за същото произведение от Фестивал на камерния танц – Хасково – 2003 г.

Все още емблематично произведение в репертоара на ФА „Русчуклийче“ е хореографията му на танца „Торлашка ситница“, а дълги години професионална формация „Елика“ – Пловдив изпълнява танците по негова хореография „Пиринско веселие“ и "Опако".

Творческият път на Венцеслав Неделчев винаги е бил свързан с музиката – след като 12 год. работи тонрежисьор в „Радио Русе“ е назначен в БНТ-Русе за звукорежисьор, където спомага за дигитализацията на филмовия архив. Днес е изцяло фокусиран  върху клуб “Нашенци”, но все още консултира за описа на фолклорните архиви.

Танци:

1994 г. “Чудна свирка”
1995 г. “Мъжки добруджански танц”
1996 г. “Ансамбъл”
1997 г. “Опако” (музика: Димитър Бонев)
1998 г. “Мерак”, дипломна работа бакалавърска стапен  (музика: Тодор Пращаков)
1999 г. “Кацнал бръмбар…”, дипломна работа магистърска степен  (подбрал музиката: доц. д-р Иван Георгиев, аранжимент: Евтим Русков)
2000 г. “Пиринско веселие” (музика: Тодор Пращаков)
2002 г. “Торлашка ситница” (музика: Георги Андреев)
2003 г. “Пиринска импресия”
2003 г. “Автентични хора от Добруджа”
2006 г. “Хълмът на влюбените” (театрално-танцов спектакъл, съавтор на хореографията)
2008 г. “Кукерски танц” (музика: Евтим Русков)
2012 г. "Флашмоб с ръченица" (част от Новогодишната програма на БНТ 2, по музика на Евтим Русков)
2016 г. "Копачки" (музика: Георги Андреев)
2018 г. “За една кърпа” дует по музика на Васил Денев
2022 г. “Криви хора̀ от Западна Тракия” (музика: Борислав Гълъбов, Формация “Багри”)
2022 г. "Флашмоб от големи Русенски кръстовища" (музика: Георги Андреев)

На вниманието на любителските клубове

Венцеслав Неделчев предлага сценично надграждане на формата на традиционното хоро, чрез разработен хореографски рисунък върху автентични образци. Получената композиция е съобразена с първообраза, но е претворена за сцена и с много деликатно хореографско интерпретиране/намеса. На повечето предложения музиката е написана специално и е с авторско право. При желание от страна на любителските колективи, набелязана постановка може да се преотстъпи за ползване с Договор, уреждащ съответните права.

Пет кàпански хорà: Женското, Мъжко, Сватбено, Разхòдно и Право. Музиката е изсвирена от професионални музиканти, на базата на автентични мелодии от научно-етнографския филм "Старинна кàпанска сватба" (клик към филма) .

"Криви хорà от Западна Тракия" - хореографски рисунък (на два плана с голям брой участници) Музика: Борислав Гълъбов.

Фрагмент от танца "Торлашка ситница", хореография: Венцеслав Неделчев, музика: Георги Андреев, представен във фестивала "Болярско надиграване" - гр. Велико Търново през 2018 г. Клубът бе награден за хореографска разработка на хорàта: Челе уне, Шумадия, Балуца и Изручанка, пресъздадени във фрагмента от танца.

Три хърцойски ръченици и Криви хорà от Западна Тракия (еднопланова композиция с по-малко участници)

... и награждаването за хореографска разработка на хорàта: Челе уне, Шумадия, Балуца и Изручанка, пресъздадени във фрагмента от танца "Торлашка ситница".

Хърцойски хорà: Катаринкината, Ръченици (от с. Чилнòв, общ. Две могили, от с. Пѝргово, общ. Иваново и от с. Никòлово, общ. Русе) върху песен на Ивелина и Преслава Колеви, Трите пъти (хърцойско пайдушко хоро) и "Първи раз"  от с. Никòлово.

>

Танц за деца, направен по поръчка от родители на ученици в 5-ти клас на Математическа гимназия “Баба Тонка” - гр. Русе. Това е представянето му на традиционното надиграване между класовете. Децата никога не са имали съприкосновение с народните танци, особено с неравноделния ритъм на ръченицата (освен солистите, които имат понятие “Що е то народни танци?”) Затова лексиката е съобразена с възможностите им. Силната страна е историята, която представят децата. Хореографията на изпълнението е изградена за 4 (четири) репетиции по един час.

Очаквайте скоро и още…